mandag 14. april 2014

God påske. . .

COLUMBI EGG

COLUMBI EGG er et uttrykk som brukes om en rimelig løsning på et innviklet problem

Uttrykket stammer etter sigende fra 1420. I Firenze ble det diskutert om det var mulig å plassere en kuppel på toppen av domkirken.
Filippo Brunelleschi foreslo at den som kunne få et egg til å stå oppreist ville få oppgaven.
Da de andre arkitektene ga opp, skal Brunelleschi ha knust det litt i den ene enden slik at det sto. Da sa de andre arkitektene at dette var noe de også kunne klart.... Brunelleschi skal da ha svart "Ja, men dere gjorde det ikke!", og tilføyde at de også hadde kunnet oppføre kuppelen hvis de hadde sett tegningene hans.
Så hva har dette med påske å gjøre....,- ingen ting, egentlig :)